Skip to Content

FACS toplumumuzun en kırılgan kesimine yardım ederek daha dayanıklı, sürdürülebilir ve kapsayıcı toplumlar oluşturmak istemektedir. Çocuk koruma ve konut sağlama servisleri sağlıyoruz.

Ebeveynleri, engelli kişileri ve olumlu yaşlanmayı destekleme programlarına ödenek sağlıyoruz. Çalışmamız ayrıca NSW’deki Aborijin çocuklar ve aileler için daha iyi sonuçlar sağlamayı da içermektedir.

NSW’de çocukların ve gençlerin ciddî zarar görme risklerinden korunmasında FACS’ın yasal sorumluluğu vardır. Bunu başarmak için diğer hükümet bakanlıkları, sivil toplum kuruluşları (NGO) ve toplumla yakın bir çalışma içindeyiz.

Bir çocuğun güvenliği konusunda endişeleriniz varsa Çocuk Koruma Yardım Hattı’nı 132 111 numaralı telefondan gece veya gündüz, haftanın yedi günü herhangi bir saatte arayabilirsiniz.

Yetişkin biri iseniz ve evinizde sizde korku ve güvensizlik hissi yaratan birisi olduğu için yardıma ihtiyacınız varsa, 1800 656 463 numaralı telefondan Ev İçi Şiddet Hattını arayabilirsiniz. Bu hat haftanın her günü 24 saat açıktır.

Yardımcı olacak diğer numaralar ve kendi dilinizde ücretsiz sözlü ve yazılı tercümanlık servislerinin nasıl elde edileceği hakkında bilgiler aşağıda listelenmiştir.

FACS tarafından sağlanan hizmetler hakkında daha fazla bilgi

Konut sağlama

Konut konusunda yardıma ihtiyacı olan kişilere destek sağlıyoruz. Servisler aşağıda belirtilenleri kapsar:

  • Evsiz kalan veya evsiz kalma riski olan kişiler için acil geçici barınak. Yardıma ihtiyacınız varsa 1800 152 152 numaralı telefondan gece veya gündüz, herhangi bir saatte Link2Home’u arayabilirsiniz.
  • Kendileri ev kiralamak isteyen veya kira ödemede zorluk çeken ve şartları uygun olan kişiler için parasal yardım.
  • Gelirleri düşük – orta seviyede olan kişiler için güvenli, bütçeye uygun konut sağlamak için, içinde hükümet evleri, toplum-destekli konutlar ve konutları seçenekleri de yer alan sosyal konutlar.
  • Sosyal konutlarda yaşayan kişiler için daha iyi sonuçlar yaratan toplum programları.

Servislere erişim için bazı uygunluk kriterlerini tatmin etmeniz gerekecektir. Daha fazla bilgi için Konut İlişki Merkezini 1800 422 322 numaralı telefondan arayın.

Çocuklar, aileler ve bakıcılar

FACS kötü davranışa maruz kalma ve ihmal edilme riski en yüksek olan çocukları ve gençleri korur.

Bu korumayı, çocukları, aileleri ve toplumları çeşitli yollardan destekleyerek yaparız. Bunların içinde, daha güçlü aileler yaratmak için erken müdahale ve olumlu ebeveyn programları ve tüm toplumları güçlendirmek için tasarlanmış diğer programlar da yer almaktadır.

Evde yaşamaları güvenli olmayan çocuklar ve gençlerin bakımları için ödenek sağlıyoruz. Bu “ev dışı bakım“ koruyucu aile ve akraba bakımını da içermektedir. Ayrıca, çocukların yaşama en iyi biçimde başlamalarını sağlamak için evlâtlık edinme, vasîlik ve sürekli bakım seçeneklerini de destekliyoruz.

Sağladığımız veya ödenek verdiğimiz diğer servisler aşağıda belirtilen alanlardadır:

  • Ev içi ve aile içi şiddet
  • Ebeveynlerin alkol ve diğer uyuşturucu madde kullanımı
  • Akıl sağlığı sorunları, zihinsel engellilik veya öğrenme güçlükleri.
Âcil yardım için ilişki kurma bilgileri
Durum Telefon No.Zaman
Evsizlik – Link2Home’u telefondan arayın: NSW’de evsizlik konusunda bilgi için eyalet genelinde tek bir telefon numarası. Link2Home
1800 152 152
Haftanın 7 günü, 24 saat
Ev içi ve aile içi şiddet NSW Ev İçi Şiddet Hattı
(NSW Domestic Violence Line)
1800 656 463
Haftanın 7 günü, 24 saat
Çocuklara kötü davranış veya onları ihmal şüphesi olduğunda bildirin Çocukları Koruma Yardım Hattı
(Child Protection Helpline)
132 111
Haftanın 7 günü, 24 saat
Yaşlı kişilerin tehlikede olması durumunda Yaşlılara Kötü Davranış Yardım Hattı
(Elder Abuse Helpline)
1800 628 221
Pazartesi-Cuma arası 8.30 – 17:00 saatleri arasında
Âcil Durumlar NSW Polisi
(NSW Police)
000
Haftanın 7 günü, 24 saat

Sözlü ve yazılı tercümanlık servisleri

FACS hizmetlerini kullanmak istiyorsanız fakat İngilizce konuşamıyor veya İngilizce konuşmakta güçlük çekiyorsanız aşağıda belirtilen ücretsiz sözlü ve yazılı tercümanlık servisini kullanın.

Konutla ilgili konularda
All Graduates Sözlü ve Yazılı Tercümanlık Servisi

Şehir içi telefon konuşması ücreti karşılığında 1300 652 488’i arayın

All Graduates’dan bir kişi ilgili konut sağlayıcı kurumu arayıp sizin için ücretsiz tercümanlık yapacaktır.

Daha fazla bilgi için All Graduates internet sitesine girin: http://www.allgraduates.com.au
Diğer konularda
Yazılı ve Sözlü Tercümanlık Servisi (TIS Ulusal) 131 450
Bu servis 150’den fazla dili kapsar.
(Bu servis ücretsizdir)
Daha fazla bilgi için TIS internet sitesine girin:
https://www.tisnational.gov.au
  • FACS’ın, mülâkat yaparken, karmaşık konuların görüşülmesinde veya hassas konularla ilgilenirken nitelikli ve eğitilmiş tercümanlar sağlama yükümlülüğü vardır.
  • Çoğu durumlarda, aile üyeleri ve arkadaşlar tercümanlık yapamaz ancak bir mülâkat veya toplantıda destek olmak için bulunabilir.
  • Aile üyeleri ve arkadaşlar ancak görevlilerin telefonda veya mekânda nitelikli bir tercüman bulamadığı durumlarda tercümanlık yapabilir.

Tercüme edilmiş türkçe içerik mevcuttur

Was this content useful?