Skip to Content

FACS želi izgraditi otpornije, održivije i uključivije zajednice pomažući najranjivijima u našem društvu. Pružamo dječiju zaštitu i stambenu pomoć.

Financiramo programe potpore roditeljima i osobama s invaliditetom, te programe za pozitivno starenje. Naš rad uključuje omogučavanje boljih ishoda aboridžinskoj djeci i obiteljima u NSW.

FACS ima zakonsku (pravnu) odgovornost da štiti djecu i mlade osobe u NSW od rizika od značajne štete. Blisko surađujemo s drugim vladinim odjelima, ne-vladinim organizacijama (NGO-ima) i sa zajednicom da to postignemo.

Ako ste zabrinuti za sigurnost nekog djeteta, možete nazvati telefonsku liniju za zaštitu djece (Child Protection Helpline) u bilo koje doba dana ili noći, sedam dana tjedno na broj 132 111.

Ako ste odrasla osoba, a treba vam pomoć, jer netko kod kuće vas plaši ili ugrožava, možete nazvati telefonsku liniju za zaštitu od nasilja u kući (Domestic Violence Line) na broj 1800 656 463. Radi 24 sata dnevno, svaki dan u tjednu.

Ispod ćete naći još više brojeva za pomoć, kao i informacije o tome kako da dobijete besplatne usluge tumačenja i prevođenja na vašem jeziku.

Nešto više o uslugama koje pruža FACS

Stambena pomoć

Dajemo potporu osobama kojima je potrebna pomoć po stambenom pitanju. Usluge uključuju:

  • Hitan privremeni smještaj za osobe koje doživljavaju beskućništvo ili im prijeti rizik od beskućništva. Ako trebate pomoć, možete nazvati Link2Home u bilo koje doba dana ili noći, na 1800 152 152
  • Financijsku pomoć osobama koje na to imaju pravo, a koje žele iznajmiti stan privatno ili koje imaju poteškoća da plate stanarinu
  • Društveni stambeni smještaj - da se pruži siguran, jeftin smještaj osobama sa niskim ili umjerenim prihodom, uključujući tu opcije društvenog smještaja, smještaja u zajednici (community housing) i aboridžinski smještaj
  • Društvene programa za poboljšanje ishoda za osobe koje žive u društvenom smještaju

Morate zadovoljiti neke kriterije prihvatljivosti za pristup uslugama. Za više informacija nazovite Kontakt centar za stambeno pitanje (Housing Contact Centre) na 1800 422 322.

Djeca, obitelji i staratelji

FACS štiti djecu i mlade osobe koje su najviše izložene riziku od zlostavljanja ili zapostavljanja.

To činimo davanjem potpore djeci, obiteljima i zajednicama na niz načina. To uključuje ranu intervenciju i programe pozitivnog odgajanja djece za roditelje radi stvaranja jačih obitelji, kao i druge programe namijenjene jačanju cijelih zajednica.

Financiramo njegu za djecu i za mlade osobe koje nisu u signurnosti kad žive kod kuće. Ta “njega izvan roditeljskog doma” uključuje štičeničku i rodbinsku njegu. Također podržavamo usvajanje, skrbništvo i opcije trajne skrbi kako bismo osigurali da djeca dobiju najbolji mogući početak u životu.

Druge usluge koje pružamo ili financiramo su u oblastima:

  • domaće i obiteljsko nasilje
  • roditeljska uporaba alkohola i drugih droga
  • problemi s mentalnim zdravljem, intelektualni invaliditet ili poteškoće u učenju
Kontakti za hitnu pomoć
SituacijaKontaktVrijeme
Beskućništvo – Call Link2Home: Jedinstvena, državna telefonska usluga za upite u svezi beskućništva u NSW. Link2Home
1800 152 152
24/7
Domaće i obiteljsko nasilje Telefonska linija za zaštitu  od nasilja u kući u NSW
(NSW Domestic Violence Line)
1800 656 463
24/7
Prijava sumnje da je dijete zlostavljano ili zanemareno Telefonska linija za zaštitu djece
(Child Protection Helpline)
132 111
24/7
Starija osoba u opasnosti Telefonska linija za pomoć zlostavljenim starijim osobama
(Elder Abuse Helpline)
1800 628 221
Od ponedjeljka do petka od 8.30 ujutro – do 5 po podne
Hitni slučaj

Policija NSW-a
(NSW Police)
000

24/7

Usluge tumača i prevoditelja

Ako želite koristiti usluge FACS, a ne govorite engleski ili imate poteškoća s engleskim, koristite dolje navedenu besplatnu službu tumača i prevoditelja.

U svezi stambenog pitanja
All Graduates Služba prevoditelja i tumača

Po cijeni lokalnog telefonskog poziva nazovite:
1300 652 488

Netko iz All Graduates će nazvati nadležni stambeni ured i tumačit će za vas besplatno.

Da saznate više, posjetite internet stranicu All Graduates: http://www.allgraduates.com.au
Za druge stvari
Služba prevoditelja i tumača (TIS National) 131 450
Ova služba pokriva više od 150 jezika. (Ova usluga je besplatna)
Da saznate više, posjetite internet stranicu TIS-a: https://www.tisnational.gov.au
  • FACS ima obvezu osigurati kvalificirane i izučene tumače prilikom vođenja intervjua, razgovora o složenim stvarima, ili rješavanja osjetljivih problema.
  • U većini slučajeva, obitelj i prijatelji ne mogu tumačiti, ali mogu ostati u sobi za vrijeme intervjua ili sastanka radi potpore.
  • Obitelj i prijatelji jedino onda mogu tumačiti ako osoblje ne može dobiti kvalificiranog tumača na telefon ili na licu mjesta.

Prevedena sadržina je na raspolaganju na hrvatskom jeziku

Was this content useful?