Skip to Content

FACS želi izgraditi snažnije zajednice u NSW podupirući one osobe u našem društvu kojima je pomoć najpotrebnija.

Mi financiramo programe kojima pomažemo djeci i obiteljima, osobama s invaliditetom i starijim osobama.

Mi pružamo potporu ranjivoj djeci, mladim osobama i obiteljima.

FACS ima zakonsku (pravnu) odgovornost da štiti djecu i mlade osobe u NSW od rizika od značajnih oštećenja. Kako bismo to postigli, tijesno surađujemo s drugim državnim odjelima NSW vlade, ne-vladinim organizacijama (NGOs) i s društvenom zajednicom.

Mi pružamo financijska sredstva organizacijama za potporu djece i obitelji. Ta potpora uključuje programe kojima se:

  • pomaže novim roditeljima koji mogu imati problema
  • podučava pozitivno roditeljstvo sa ciljem stvaranja snažnijih obitelji
  • pomaže roditeljima koji imaju problem s alkoholom i uporabom droge
  • pruža potpora obiteljima u dovođenju pod nadzor mentalnih oboljenja, intelektualnog invaliditeta ili teškoća u učenju.

Financijskim sredstvima FACS-a se skrbi o djeci i mladim osobama za koje život kod kuće nije siguran. To uključuje štićeničku i rodbinsku skrb. Mi također podržavamo usvajanje, skrbništvo i opcije trajne skrbi kako bismo osigurali da djeca dobiju najbolji mogući početak u životu.

Ako ste zabrinuti, jer smatrate da je neko dijete pod rizikom od oštećenja ili nije sigurno kod kuće, možete pozvati Child Protection Helpline (Telefonsku službu za zaštitu djece), i danju i noću, 7 dana u tjednu, na 13 21 11.

Mi podržavamo osobe koje se suočavaju s nasiljem u kući i obitelji.

Ako vas vaš partner, suprug, otac ili netko drugi kod kuće zastrašuje ili zlostavlja ili se nasilnički ponaša prema vama ili vašoj djeci, možete pozvati pomoć. Domestic Violence Line (Telefonska služba za pomoć u slučaju nasilja u kući) 1800 656 463 je otvorena 24 sata na dan, 7 dana u tjednu.

Mi također pružamo potporu osobama koje su pobjegle od nasilja u kući i obitelji i od zlostavljanja uključujući pomoć pod nazivom Staying Home Leaving Violence (Ostati u svom domu i živjeti bez nasilja), kao i Start Safely (Počnite sigurno).

Ako ste starija osoba (obično preko 65 godina starosti) koja je žrtva zlostavljanja ili ste zabrinuti za neku drugu stariju osobu koja može biti zlostavljana, molimo pozovite Elder Abuse Helpline and Resource Unit (Telefonska služba za pomoć zlostavljananim starijim osobama i resursni odjel) na 1800 628 221.

Ako trebate tumača, prvo pozovite 131 450, recite telefonisti koji jezik trebate i zamolite da vam nazovu Elder Abuse Helpline. Elder Abuse Helpline je besplatna, povjerljiva služba koja pruža savjete i upute kojima podupire starije žrtve zlostavljanja.

Mi pružamo i stambenu pomoć i potporu osobama koje na nju imaju pravo.

Mi pružamo potporu i usluge osobama koje trebaju pomoć za pronalaženje smještaja i ispunjavaju uvjete za dobivanje pomoći. Naše usluge uključuju:

  • financijsku pomoć osobama koje imaju teškoće s plaćanjem stanarine ili koje žele početi iznajmljivati smještaj
  • smještaj po povoljnim cijenama za osobe s niskim do umjerenim prihodom uključujući državni, društveni i aboridžinski smještaj. Ta vrsta pomoći za smještaj se zove “društveni smještaj – social housing”
  • programe koji osobama u društvenom smještaju pomažu više toga postići u životu.

Za pristup uslugama morate zadovoljiti neke kriterije prihvatljivosti. Za daljnje obavijesti, pozovite Housing Contact Centre (Kontakt centar za stambena pitanja) na  1800 422 322.

Ako trebate smještaj na kratko vrijeme zato što ste beskućnik ili pod rizikom od beskućništva, pozovite Link2Home bilo kada, danju ili noću, na 1800 152 152.

Brojevi telefona za hitnu pomoć

SituacijaKontakt Vrijeme
Ako ste beskućnik ili trebate privremeni smještaj Link2Home
1800 152 152
24/7
Nasilje u kući i obitelji Telefonska služba za pomoć u slučaju nasilja u kući (Domestic Violence Line)
1800 656 463
24/7
Prijavite zlostavljanje ili zanemarivanje djeteta Telefonska služba za zaštitu djece (Child Protection Helpline)
13 21 11
24/7
Starija osoba pod rizikom Telefonska služba za pomoć zlostavljanim starijim osobama (Elder Abuse Helpline)
1800 628 221
Od ponedjeljka do petka, od 8.30 izjutra do 5 poslije podne
Hitni slučajevi NSW Policija ili hitna pomoć
000
24/7

Usluge tumača i prevoditelja

Ako želite koristiti usluge FACS-a, ali ne govorite enlgeski ili vam je teško govoriti engleski, pozovite besplatnu službu tumača i prevoditelja na donji broj telefona.

Za stambena pitanja:
All Graduates služba prevoditelja i tumača: 1300 652 488
(All Graduates će pozvati stambenu ustanovu i besplatno vam tumačiti.).
Za daljnje obavijesti, posjetite internetske stranice službe All Graduates: http://www.allgraduates.com.au

Za ostala pitanja:
Translating and Interpreting Service (TIS National – Služba prevoditelja i tumača – TIS Nacionalna služba): 131 450
(Služba ima tumače za više od 150 jezika. Za vas je to besplatna usluga.).
Za daljnje obavijesti, posjetite internetske stranice TIS-a : https://www.tisnational.gov.au

  • FACS ima obvezu angažirati kvalificirane tumače kada obavlja intervjue i razgovara o složenim i osjetljivim stvarima.
  • U većini slučajeva, članovi obitelji i prijatelji ne smiju tumačiti, ali mogu biti nazočni tijekom intervjua ili sastanka radi pružanja potpore stranci.
  • Članovi obitelji i prijatelji smiju tumačiti samo kada FACS nije u mogućnosti dobiti tumača preko telefona ili na licu mjesta.
Was this content useful?
Your rating will help us improve the website.
Last updated: 20 Mar 2023