Skip to Content

Υπουργείο Οικογενειακών και Κοινοτικών Υπηρεσιών

Το Υπουργείο Οικογενειακών και Κοινοτικών Υπηρεσιών (FACS) θέλει να οικοδομήσει πιο ανθεκτικές, βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς κοινότητες, βοηθώντας τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας μας. Παρέχουμε υπηρεσίες προστασίας παιδιών και στέγασης.

Χρηματοδοτούμε προγράμματα για την υποστήριξη γονέων, ατόμων με αναπηρία, καθώς και θετικής γήρανσης. Το έργο μας περιλαμβάνει επίσης την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων όσον αφορά τα παιδιά και τις οικογένειες Αβοριγίνων στη Νέα Νότια Ουαλία (NSW).

Το FACS έχει θεσμοθετημένη (νομική) ευθύνη για την προστασία των παιδιών και των νέων στη NSW από ενδεχόμενους κινδύνους σοβαρής βλάβης. Συνεργαζόμαστε στενά με άλλες κρατικές υπηρεσίες, μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και την κοινότητα για να το επιτύχουμε.

Εάν ανησυχείτε για την ασφάλεια κάποιου παιδιού, μπορείτε να καλέσετε τη Γραμμή Βοήθειας Προστασίας Παιδιών (Child Protection Helpline) οποιαδήποτε στιγμή, ημέρα ή νύχτα, επτά ημέρες την εβδομάδα στο 132 111.

Εάν είστε ενήλικος και χρειάζεστε βοήθεια επειδή κάποιος στο σπίτι σάς κάνει να αισθάνεσθε φοβισμένος/η και ανασφαλής, μπορείτε να καλέσετε τη Γραμμή Ενδοοικογενειακής Βίας (Domestic Violence Line) στο 1800 656 463. Η γραμμή αυτή είναι ανοιχτή 24 ώρες την ημέρα, κάθε ημέρα της εβδομάδας.

Περισσότεροι χρήσιμοι αριθμοί παρατίθενται παρακάτω, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να λάβετε δωρεάν υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης στη γλώσσα σας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από το FACS

Στέγαση

Παρέχουμε υποστήριξη σε άτομα που χρειάζονται βοήθεια όσον αφορά τη στέγαση. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:

Έκτακτη προσωρινή στέγαση για άτομα που είναι άστεγοι ή κινδυνεύουν να μείνουν άστεγοι. Εάν χρειάζεσθε βοήθεια, μπορείτε να καλέσετε την τηλεφωνική υπηρεσία βοήθειας Link2Home οποιαδήποτε στιγμή, ημέρα ή νύχτα, στο 1800 152 152

Οικονομική βοήθεια σε άτομα που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις και τα οποία επιθυμούν να νοικιάσουν σπίτι από ιδιώτη ή δυσκολεύονται να πληρώσουν το ενοίκιό τους.

Κοινωνική στέγαση που παρέχει ασφαλή, οικονιμικά προσιτή στέγαση σε άτομα με χαμηλό ή μέτριο εισόδημα, και η οποία προσφέρει ως επιλογές την κρατική στέγαση, κοινοτική στέγαση και στέγαση για Αβορίγινες.

Κοινοτικά προγράμματα για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων για άτομα που ζουν σε κατοικίες κοινωνικής στέγασης

Θα χρειαστεί να πληροίτε ορισμένα κριτήρια για να επιλεγείτε και να μπορέσετε να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε το Κέντρο Επικοινωνίας Στέγασης (Housing Contact Centre) στο 1800 422 322.

Παιδιά, οικογένειες και φροντιστές

Το FACS προστατεύει τα παιδιά και τους νέους που κινδυνεύουν περισσότερο από κακοποίηση και παραμέληση.

Αυτό το κάνουμε υποστηρίζοντας παιδιά, οικογένειες και κοινότητες με διάφορους τρόπους. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται προγράμματα έγκαιρης παρέμβασης και προγράμματα θετικής ανατροφής παιδιών για τη δημιουργία ισχυρότερων οικογενειών, καθώς και άλλα προγράμματα που αποσκοπούν στην ενίσχυση ολόκληρων κοινοτήτων.

Χρηματοδοτούμε τη φροντίδα παιδιών και νέων που δεν είναι ασφαλείς ζώντας στο σπίτι τους. Αυτή η “φροντίδα εκτός της οικίας” συμπεριλαμβάνει τη φροντίδα από ανάδοχους γονείς και συγγενείς. Υποστηρίζουμε επίσης την υιοθεσία, την κηδεμονία, καθώς και τις δυνατότητες μόνιμης φροντίδας ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά θα έχουν το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στη ζωή.

Άλλες υπηρεσίες που παρέχουμε ή χρηματοδοτούμε αφορούν τους παρακάτω τομείς:

  • οικιακή και ενδοοικογενειακή βία
  • κατανάλωση αλκοόλ και άλλων ναρκωτικών ουσιών από τους γονείς
  • προβλήματα ψυχικής υγείας, διανοητική αναπηρία ή μαθησιακές δυσκολίες
Για επείγουσα βοήθεια επικοινωνήστε με
Κατάσταση για την οποία χρειάζεστε βοήθεια Επικοινωνήστε με: Ώρες επικοινωνίας
Έλλειψη στέγης – Καλέστε το Link2Home :
μια ενιαία τηλεφωνική υπηρεσία σε ολόκληρη την επικράτεια για ερωτήσεις /πληροφορίες σχετικά με την έλλειψη στέγης στη Νέα Νότια Ουαλία (NSW)

Link2Home
1800 152 152

24/7
Οικιακή και ενδοοικογενειακή βία

NSW Domestic Violence Line
1800 656 463

24/7
Αναφέρετε τυχόν υποψίες για κακοποίηση ή παραμέληση παιδιών

Child Protection Helpline
132 111

24/7
Ηλικιωμένο άτομο που βρίσκεται σε κίνδυνο

Elder Abuse Helpline
1800 628 221

Δευτέρα έως Παρασκευή
8.30π.μ. – 5 μ.μ.
Άμεση Δράση

NSW Police
000

24/7

Υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης

Για θέματα στέγασης
Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας «All Graduates»

Καλέστε τον αριθμό: 1300 652 488 (χρέωση τοπικής κλήσης)
Κάποιος από την εταιρεία «All Graduates»  θα τηλεφωνήσει στην αρμόδια υπηρεσία παροχής στέγασης και θα διερμηνεύσει για σας δωρεάν.

Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του «All Graduates»: http://www.allgraduates.com.au
Για άλλα θέματα
Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας «TIS National)» 131 450
Η υπηρεσία αυτή καλύπτει πάνω από& 150 γλώσσες. (Η υπηρεσία αυτή είναι δωρεάν).
Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του TIS: https://www.tisnational.gov.au
  • Το FACS έχει την υποχρέωση να παρέχει ειδικευμένους και εκπαιδευμένους διερμηνείς κατά τη διεξαγωγή συνεντεύξεων, τη συζήτηση περίπλοκων θεμάτων ή κατά την αντιμετώπιση ευαίσθητων θεμάτων.
  • Στις περισσότερες περιπτώσεις, η οικογένεια και οι φίλοι δεν μπορούν να ενεργούν ως διερμηνείς, αλλά μπορούν να μείνουν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ή συνάντησης για να παρέχουν υποστήριξη.
  • Η οικογένεια και οι φίλοι μπορούν να ενεργούν ως διερμηνείς μόνο εάν το προσωπικό δεν μπορέσει να εξασφαλίσει έναν επαγγελματία διερμηνέα είτε δια τηλεφώνου είτε επι τόπου.

Μεταφρασμένο περιεχόμενο διαθέσιμο στα Ελληνικά

Was this content useful?