Skip to Content

O le naunauga o le DCJ ina ia fa’avaeina fa’a-alalafaga mautū o tagata i NSW e auala i le lagolagoina o tagata i lo tatou lotoifale o loo sili ona mana’omia fesoasoani.

Matou te fa’atupeina polokalame fesoasoani mo tamaiti ma ‘āiga, tagata e iai mana’oga fa’apitoa ma tagata matutua .

Matou te lagolagoina tamaiti puapuagātia, tupulaga talavou ma ‘āiga.

E iai le matāfaioi faatulafonoina a le DCJ (fa’aletulafono) e puipuia ai tamaiti ma tupulaga talavou i NSW mai le lamatia i a’afiaga matuiā. Ina ia ‘ausia lea, matou te galulue felāta’i ma isi matāgaluega o le mālō i NSW, matāgaluega tū-ma’oti (NGOs) ma le alalafaga.

Matou te fa’atupeina fa’alāpotopotoga e lagolagoina tamaiti ma ‘āiga. E aofia i nei lagolago polokalame e:

  • fesoasoani i mātua fou o loo ono feagai ma faigatā o le soifuaga
  • a’oa’oina tausiga fa’a-mātua lelei mo le fa’avaeina o ‘āiga mautū
  • fesoasoani i mātua o feagai ma fa’afitāuli i le ‘ava malosi ma vaila’au fa’asāina.
  • Lagolago ‘āiga i mataupu i le malōlōina fa’alemafaufau, mana’oga faapitoa fa’alemafaufau poo fa’afitāuli  i le a’oa’oina .

E fa’atupeina e le DCJ le tausiga o tamaiti ma tupulaga talavou e lē o toe saogalemū ona nonofo i o latou ‘āiga. E aofia ai le tausiga e se tagata o le ‘āiga poo seisi ‘āiga. Matou te lagolagoina fo’i le vāetamaina, va’aia fa’aletulafono ma tausiga tumau ina ia mautinoa se amataga manuia i le olaga o le fanau.

A o iai sou popolega i le sauaina po’o le le saogalemū o se tamaititi i lona ‘āiga, e mafai ona e vala’au i le Child Protection Helpline i so’o se taimi o le ao ma le pō, 7 aso o le vaiaso i le  13 21 11.

Matou te lagolagoina tagata o lo’o feagai ma sāuaga i totonu o ‘āiga.

A faapea o lo’o e fefe i lau pa’aga, lou to’alua fa’aipoipo, lou tamā po’o seisi tagata i lou ‘āiga o lo’o faia ni uiga sauā ma taufa’amata’u ia te ‘oe po’o lau fanau, e mafai ona e vala’au mo se fesoasoani. O le laina le Domestic Violence Line 1800 656 463 e matala 24 itulā i le aso, 7 aso o le vaiaso.

Matou te lagolagoina fo’i tagata ua sosola ‘ese mai sāuaga i totonu o ‘āiga e aofia ai le fesoasoani e fa’aigoaina o le Staying Home Leaving Violence ma le Start Safely.

A fa’apea o ‘oe o se tagata matua (masani lava o luga atu o le 65 tausaga)o lo’o i se tulaga sāuaina, po’o e silafia seisi tagata matua o lo’o sāuaina, fa’amolemole vala’au le Elder Abuse Helpline ma le Resource Unit i le 1800 628 221

A e mana’omia se fa’amatala’upu, muamua vili le 131 450, ta’u iai le Gagana Samoa ma e te fia feso’ota’i i le Elder Abuse Helpline. O le Elder Abuse Helpline o se ‘au’aunaga maua fua e avatu ai fautuaga malu puipuia ma fa’asinomaga i isi ‘au’aunaga mo tagata matutua o lo’o sāuaina.

Matou te ofoina atu fesoasoani i fale ma lagolagoina i latou e mafai ona ‘ave iai.

Matou te ofoina lagolago ma ‘au’aunaga i tagata o loo mana’omia fesoasoani i fale ma mafai ona fa’amalieina aiaiga e maua ai. O le ‘au’aunaga e aofia ai:

  • fesoasoani tupe i tagata o loo faigatā ona totogi fale mau totogi pe fia amata ona nofo i se fale mau totogi
  • ofoina fale taugofie e nonofo ai tagata o loo maualalo pe feololo tupe maua, e aofia ai fale faitele, fale alalafaga ma fale mo Apolosini.  O itu’aiga fale nei e faaigoaina o “social housing”
  • polokalame e fesoasoani i tagata o loo nonofo i social housing e ‘ausia nisi la’asaga sili atu i le soifuaga

E tatau ona e fa’amalieina aiaiga e mafai ai ona e maua nei ‘au’aunaga. Mo nisi fa’amatalaga vala’au le Housing Contact Centre i le 1800 422 322.

A e mana’omia se nofoaga e te nofo ai mo se taimi pu’upu’u ona ua leai sou fale pe ua o’o i se tulaga lamatia e fāoa ai sou fale, vala’au le Link2Home so’o se taimi o le ao po’o le pō i le 1800 152 152.

Numera o telefoni mo fesoasoani vave

TulagaFa’afeso’ota’iTaimi
A fa’apea ua leai sou fale ma e mana’omia se nofoaga lē tumau e te nofo ai Link2Home
1800 152 152
24/7
Sāuaina o tinā ma fanau i ‘āiga NSW Laina mo Tinā ma Fanau sāuaina
1800 656 463
24/7
Ripoti le sāuaina o tamaiti pe tu’u lafoa’it Laina Fesoasoani mo le Puipuiga o Fanau
13 21 11
24/7
Tagata matutua o i se tulaga lamatia Laina Fesoasoani mo Tagata Matutua e sāuaina
1800 628 221
Aso Gafua i le Aso Faraile
8.30am - 5pm
Fa’alavelave fa’afuase’i NSW Leoleo ma Ta’avale a le Falema’i
000
24/7

‘Au’aunaga fa’amatala ma fa’aliliu ‘upu.

A e mana’o e fa’aogā ‘au’aunaga a le DCJ ae e te lē malamalama pe vāivai lou silafia o le Gagana Peretania, fa’aogā ‘au’aunaga fa’amatala’upu ma fa’aliliu‘upu o loo i lalo.

Mo mataupu i fale:
All Graduates Translating and Interpreting Service: 1300 652 488
(E telefoni le All Graduates i e ona le fale ma fa’amatala’upu mo ‘oe e aunoa ma se totogi).
Mo le silafia atili, asiasi le itulau a le All Graduates i le ‘upega tafā’ilagi: http://www.allgraduates.com.au

Mo isi mataupu:
Translating and Interpreting Service (TIS National): 131 450
(O le ‘au’aunaga lenei e aofia ai le ‘ova i le 150 gagana. O se ‘au’aunaga maua fua).
Mo le silafia atili, asiasi le itulau a le TIS i luga o le ‘upega tafā’ilagi: https://www.tisnational.gov.au

  • E iai le tiute tau’ave o le DCJ e fa’atulagaina ai se fa’amatala’upu resitaraina i taimi uma e fa’atalanoaina ai mataupu ma soālaupule mataupu faigatā ma ma’ale’ale.
  • I le tele o taimi, e lē mafai ona fa’amatala’upu se tagata o le ‘āiga poo se uō, ae mafai ona auai i se fa’atalanoaga i le tulaga lagolago.
  • Fa’ato’a mafai ona talia se tagata o le ‘āiga poo se uō e fa’amatala’upu, pe a lē mafai e le DCJ ona maua se fa’amatala’upu resitaraina i luga o le telefoni pe auai atu.
Was this content useful?
Your rating will help us improve the website.
Last updated: 20 Mar 2023